top of page

NSP2

I løpet av to uker i residens i Studio NSP har koreograf Therese Markhus og komponist Per Zanussi sammen med danserne fra NSP 2 utforsket en verden inspirert av bilder fra surrealismen, og ulike karakterer og bevegelser inspirert av dyr. Dualitetene mørke og lys, sorg og glede, menneske og dyr, omsorg og brytekamp har blitt utforsket i ulike atmosfærer i et scenisk bilde.

Markhus og Zanussi har produsert en rekke danseforestillinger sammen der musikk og dans har en likeverdig rolle. Disse to ukene har ensemblet også utforsket ulike måter musikk kan påvirke kropp, og kropp musikk. Hver dag har danserne jobbet med ulike oppgaver som har fått manifestere seg i en daglig «kunstimprovisasjonslek». Parallelt har Zanussi og Markhus jobbet fram en struktur som danserne etter hvert fyller med materialet som har vokst fram i denne perioden.

test 3
bottom of page