top of page

Body Memory

"I en eller annen grad dikter vi alle opp vår personlige fortid. Og for de fleste av oss er den fortiden bygget av følelsesmessig fargede erindringer."

- Siri Hustvedt

 

Kroppen husker. 

Den huskende kroppen.

Vår personlige fortid manifesterer seg i minner, de lagres som spenninger i kroppen. Spenningene påvirker vår nåtid og fremtid. 

Minnene som gir gode følelser og gjør kroppen lett og glad tar vi gjerne frem titt og ofte. 

 

Dyp sorg i barndommen gjorde danser og koreograf Therese Øvstebø Markhus interessert i forholdet mellom kropp og hukommelse. Sorg er ikke bare en mental påkjenning, den svekker fysisk også. Hva skjer med kroppen når man knytter og lukker seg for det vonde? Hva skjer når du ikke føler noe i kroppen? Er vi kun komplett når alle følelser aksepteres?

 

Covid-19-pandemien forandret hvordan verdens befolkning forholder seg til hverdagen dramatisk som over natten. Mange opplevde store tap, dyp sorg og såre savn. Den pågående krigen i vår egen verdensdel fører til ytterligere vonde minner. Hvordan går man videre etter å ha mistet kjære, sikkerhet, identitet, trygghet – seg selv? Hvor avhengig er individets og fellesskapets aksept av ærlighet og å lytte? En kropp med minner reagerer og agerer ikke i et vakuum, men som Siri Hustvedt skriver er kroppens minner et retrospektivt følelsesarbeid som foregår her og nå. Når verden som vi kjente den har gått tapt må den bygges opp igjen.

 

I Body Memory har fem kropper lyttet til minner i sin egen kropp. De har kjent på dualiteten mellom kroppens gode og vonde minner, lokalisert spenningenes senter og akseptert hvor den frie kroppen eksisterer. Arbeidet har gått inn i vakuumet rundt en tilstand av tap, svømme på dypt vann kun ved å være i live. 

 

Den visuelle kunstneren Ingrid Toogoods analoge malingsstrøkene blir en dynamisk forlengelse av kroppen, og eksperimenteringen med farget vann ble fanget opp i akvarium av videokunstner Thomas Lønning. Lydbildet av komponist og bassist Per Zanussi imøtegår det vakre og brutale som kroppen bærer på. 

 

Body Memory ønsker å utforske hvordan det universelle i å huse minner og følelser transformeres, kjennes og forstås individuelt. Velkommen til  en sensorisk, auditiv og visuell opplevelse av kroppens hukommelse.  

Konsept og koreograf: Therese Markhus

Utviklet og fremført av: Gry Beck-Hansen, Anne Panda Gjems Rudi, Thea Dolmen, Helene Düring Kjær og Therese Markhus. 

Komponist/utøvende musiker: Per Zanussi

Billedkunstner/kostyme: Ingrid Toogood 

Videokunstner og teknisk ansvarlig: Thomas Lønning

Dramaturg: Helga Guren og Melanie Fieldseth 

Veileder: Lise Ferner 

Produsent: Elise Kristine Bjordal Simonsen

 

Støtet av:  Norsk Kulturråd produksjon dans/bestillingsverk musikk, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Fond for Lyd og Bilde. 

Co- produced: RAS, DansiS og TOU 

test 3
bottom of page